2019

De optredens van ’t Bollenhart in de afgelopen kerstperiode zijn door heel veel vrienden en liefhebbers bezocht. De kerstperiode begon in de Munnekeweij. Daar showde het koor voor de eerste keer hun nieuwe kerstoutfit. Er waren niet alleen bewoners en buren van de Munnekeweij aanwezig. Ook geïnteresseerden “uit het dorp” waren in groten getale aanwezig en genoten met de bewoners van een goed optreden.

Het optreden in Huis ter Duin mocht zich verheugen in heel veel belangstelling. De medewerkers van Huis ter Duin wisten niet waar ze het moesten zoeken toen veel Noordwijkerhouters, maar ook gasten van het hotel, neerstreken in de Christmas Lounge om te luisteren naar ‘t Bollenhart. Een andere opstelling dan we gewend zijn en heel veel publiek hebben ertoe geleid dat het concert misschien iets anders verliep dan afgelopen jaren. Maar zeker is dat heel veel aanwezigen genoten hebben en na het concert in kerststemming weer huiswaarts keerden.

Het is geweldig te ervaren hoeveel mensen onze muziek en zang waarderen. Heel veel belangstelling bij ons optreden in Huis ter Duin en het laatste optreden van 2019 in een bomvolle St. Jozefkerk op 2e kerstdag . Dus wat dat betreft heeft shantykoor ’t Bollenhart niet zoveel meer te wensen. De wens is dat wij er ook in 2020 weer voor kunnen zorgen dat velen plezier beleven aan onze muziek. Muziek verenigt en muziek maakt gelukkig en dan ook weer te treffen bij onze optredens in het komende jaar.