Dirigent Jan de Klerk benoemd tot Erelid. (2022)

Aan het einde van het jubileumconcert in De Muze in Noordwijk is dirigent Jan de Klerk op 16 oktober 2022 benoemd tot Erelid uit “waardering voor zijn jarenlange inzet als zwaaimeester van het koor.” “Geen repetitie slaat hij over en hij past zijn vakanties erop af. ” was nog van de lof-uitingen.


Theo Hogervorst (2020) benoemd tot “Lid van Verdienste”

Theo Hogervorst zorgt er jarenlang voor, dat de attributen voor de repetities en optredens beschikbaar zijn. Hij rijdt belangeloos met zijn privé-auto de spullen t.b.v. optredens door geheel Nederland! Hij zorgt dat de geluidsinstallatie werkt en de muziekstandaards piek fijn in orde zijn.

Het bestuur heeft Theo daarom tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2020 tot Lid van Verdienste gemaakt! Een titel die hij zeker verdient en waarmee de ledenvergadering unaniem instemde!

Arnold Geerlings (2019) benoemd tot “Lid van Verdienste”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2019 werd afscheid genomen van Arnold als voorzitter van de vereniging. Hij was van 2 oktober 2013 voorzitter en heeft hij onder andere twee jubilea, te weten het 12,5-jarig en 15-jarig bestaan in goede banen geleid. Met een zeer enthousiasme stuurde hij de vereniging aan. De vergadering benoemde hem daarvoor unaniem tot Lid van Verdienste.

Arnold met zijn oorkonde

Aad van der Burg (2019) benoemd tot “Buitengewoon Lid.”

Op 06-02-2019 heeft Aad vd Burg tijdens de jaarvergadering afscheid genomen als lid van het Shantykoor. In 2001 was Aad één van de oprichters van het koor. Na 18 jaar gaat Aad het rustiger aan doen. Aad kreeg deze avond voor al die jaren als lid en zijn jarenlange inzet in de materialen commissie, de oorkonde “Buitengewoon Lid” uitgereikt.

Buitengewoon Lid - Lid van Verdienste

Lord van der Klugt (2019) wordt “Lid van Verdienste”

Ook Lord vd Klugt kreeg op 06-02-2019 tijdens de jaarvergadering de oorkonde “Lid van verdienste” uitgereikt. Lord was vele jaren actief binnen de materialen commissie. Lord blijft wel zingen in het koor.

Henk van Parera (2016) benoemd tot Erelid.

Henk van Parera verzorgt vanaf het begin van oprichting voor bladmuziek tbv het koor. Hij bewerkt bestaande liedjes tot twee-, soms driestemmige versies. Voor zijn jarenlange inzet beloont het bestuur hem  op 10 dec. 2016 tijdens de jaarvergadering met de titel Erelid.

Henk & Arnold
Henk stelde dit zeer op prijs, maar blijft actief in de muziekcommissie. Het koor hoopt nog jaren van zijn talenten te mogen genieten.

Jan Hertogh (2014) benoemd tot Erelid.

Deze dirigent van het 1e uur gaf sturing aan het muzikale gedeelte. En dat deed hij met verve! Hulde aan Jan, die op 10 mei 2014 het dirigeerstokje over gaf aan Jan de Klerk. In de ALV in september 2014 werd Jan voor zijn jarenlange muzikale leiding benoemd tot Erelid.

Hierbij de oorkonde zoals deze destijds werd uitgereikt.

Henk Heemskerk benoemd als Ere-lid

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 oktober 2013 is Henk Heemskerk, voor zijn verdiensten als oprichter van het shantykoor sinds 2001 en zijn inzet als 1e voorzitter van dit koor met algemene stemmen benoemd tot Ere-lid.

(Een foto van die tijd was niet beschikbaar)

Henk Heemskerk in 2022