Ongeloof en verbijstering overvielen de leden van ’t Bollenhart toen zij maandag 3 februari hoorden dat Willem Geerlings was overleden. Ongeloof want Willem was vrijdag nog aanwezig bij de Winterdrive, zaterdag nog in de Schelft.
Natuurlijk wist iedereen dat Willem al jaren een zware strijd streed tegen z’n eigen lichaam. Maar het leek juist weer een beetje beter te gaan.
Willem was lid van ’t eerste uur bij het Bollenhart. Hij was enthousiast over het genre dat gezongen werd en over het koor, over zijn maatjes.
En als Willem ergens enthousiast over was dan ging hij er ook voor de volle 100 % voor.
Willem was een duizendpoot, hij deed altijd alles en stond voor iedereen klaar.
Als er iets voor het koor gedaan moest worden hoorde je Willem al zeggen: “Dat doe ik wel!”. Een aantal jaren geleden dreigde het Bollenhartfestival geen vervolg te krijgen omdat de toenmalige commissie er mee stopte. “Gaat niet gebeuren ”zei Willem. Hij nam het voortouw en zorgde er samen met een nieuw samengestelde commissie voor dat het festival een vervolg kreeg. En wat voor vervolg!
Willem was bestuurslid van ’t Bollenhart. Hij was verantwoordelijk voor de boekingen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Willem niet alleen een Bekende Noordwijkerhouter was maar in de shantywereld ook een Bekende Nederlander.
In het koor had Willem ook een belangrijke rol. Als, tijdens het repeteren, Willem zijn duim omhoog stak betekende dit hoger zingen en als z’n duim omlaag ging betekende dit “jullie zitten te hoog!” Dit leidde ook wel eens tot de nodige hilariteit. Want de zwaaimeester was het niet altijd met Willem eens.
In de derde helft van de repetities kon Willem vol trots vertellen over “zijn meiden” en helemaal over zijn drie kleinkinderen. Als hij over hen vertelde glom hij van trots.

Willem stond altijd klaar om iets voor een ander te doen. Dat deed Willem altijd op z’n eigen manier en daar zijn en blijven we hem altijd dankbaar voor.
Er is een lege plek in het koor ontstaan. Maar de naam van Willem Geerlings zal altijd verbonden blijven aan shantykoor ’t Bollenhart.
Tijdens een indrukwekkende viering in een bomvolle St. Jozefkerk hebben we afscheid genomen van Willem. Naast de verschillende nummers die van cd ten gehore gebracht werden, zong uiteraard ’t Bollenhart een aantal nummers. Onder deze nummers Willems favoriete “Onze Vader” en het traditionele en veel emoties oproepende “Farewell Shanty”.
Een afscheid om nooit te vergeten.

Voor alles wat Willem voor ’t Bollenhart betekend heeft zijn wij hem heel veel dank verschuldigd!

Leave a Comment