Theo Hogervorst, lid van verdienste!

Theo Hogervorst zorgt jarenlang, dat de attributen voor de repetitie en optredens beschikbaar zijn. Hij rijdt belangeloos met zijn privé-auto de spullen t.b.v. optredens door geheel Nederland! Hij zorgt dat de geluidsinstallatie werkt en de muziekstandaards piek fijn in orde zijn.

Het bestuur heeft Theo daarom tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2020 tot lid van verdienste gemaakt! Een titel die hij zeker verdient en waarmee de ledenvergadering unaniem instemde!

Theo, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Bkloemen voor Theo