Veel vrienden van shantykoor ‘t Bollenhart hebben ons de afgelopen jaren gesteund. Niet alleen tijdens optredens maar ook met hun jaarlijkse financiële steun. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Wilt U ook vriend worden? Dat kan al voor € 10,= per jaar. U mag ons natuurlijk altijd met een hogere bijdrage steunen.

Stort uw bijdrage op bankrekening NL50 RABO 0174 1514 03 t.n.v. Vrienden van ’t Bollenhart te Noordwijkerhout.

Hartelijk dank !!

Wilt U vriend worden? Dat kan natuurlijk; stuur een mail middels de knop bovenin en we nemen contact met U op.


Vrienden ontvangen periodiek onze digitale nieuwsbrief, waarmee we hen persoonlijk op de hoogte houden van ons koor.

Een team van redacteuren verzorgen deze Nieuwsbrief.

De vrienden hebben 11 mei 2023 de 2e nieuwsbrief van 2023 ontvangen. (Ook voor niet-vrienden is de nieuwsbrief online beschikbaar.)


Om de nieuwsbrieven te downloaden, gebruik de knop Download. Om de Nieuwsbrief te lezen klik op de link.


Toelichting op nieuwsbrief van van mei 2023
Een brief waarin we kort terugkijken naar de afgelopen maand en uiteraard de actuele agenda.
We zijn te laat om het overlijden van ons oud-koorlid Piet v.d. Sleet mee te nemen in deze brief. Piet is op 5 mei jl op de respectabele leeftijd van 92-jaar overleden. Hij was lid van ‘t Bollenhart vanaf het allereerste uur. Uiteraard komen  we hier uitgebreid op terug in een volgende nieuwsbrief.


Voor oudere nieuwsbrieven klik op de map Archief in het menu. Daar staan de eerder verschenen nieuwsbrieven.